Polarsirkelen


Polarsirkelen er en grense hvor det er lyst helle sommeren (også om natta) og det er mørkt om vinteren (også om natta).
Polarsirkelen går ved 66,5°N